Wellbeing of African villagers within their community empowered by sustainable new energy services

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Licentiate thesis
Date
2015
Major/Subject
Valaistustekniikka
Linghtning technology
Mcode
S-118
Degree programme
Language
en
Pages
126 + app. 14
Series
Abstract
One percent of a world population earns over 20 000 USD per year, while the other 99 percent struggle to survive. Although acknowledging the valuable development work which several non-governmental organizations have accomplished, this licentiate thesis demonstrates how to bridge these two separate worlds and build a sustainable flourishing learning Village Community. The face-to-face interview study, literature review, and reference studies highlight the needs of villagers and the role of sustainable energy services, which are capable of empowering African villagers and their wellbeing. Collaborative change processes utilized the power of critical realism in complex system and participatory action research in multidisciplinary learning organizations. This study found that concrete prosocial goals are able to catalyze sustainable social changes and are recommended for development co-operation work. The generated change processes are the service creation process and technology transfer process, which made it possible to create new sustainable services — Safe and Healthy Lighting, Clean Water, and Drip Irrigation to Food Markets — based on solar socio-technical systems. This thesis adopts these building blocks to construct the MOYO concept, which this study found to be agile in empowering not only villagers, but also partners. This concept could act as a change engine to develop viable business environment around sustainable new services and take advantage of promising food markets in Africa, as exemplified by exports of organic products. This MOYO concept is scalable and it can be leveraged to extend agricultural businesses as exemplified by a juice factory. This future process-based factory is recommended for integration with waste gasification to produce heat and electricity and tackle the pollution problem in larger communities and cities around villages — the management of municipal waste, agricultural and forest residues

Yksi prosentti maailman ihmisistä ansaitsee yli $20 000 vuodessa, kun taas 99 prosenttia kamppailee toimeentulostaan. Tämä lisenttiasttityö osoittaa kuinka nämä kaksi erilaista maailmaa voidaan yhdistää ja rakentaa kestävä kukoistava ja oppiva kyläyhteisö, vaikkakin tämä tutkimus tunnustaa useiden kansalaisjärjestöjen tekemän arvokkaan työn. Kasvoikkain tapahtuva haastattelututkimus, kirjallisuus, ja vertailututkimukset tuovat esiin kyläläisten tarpeet ja kestävien energiapalveluiden merkityksen. Nämä palvelut tarjoavat mahdollisuuden voimaannuttaa afrikkalaisia kyläyhteisöjä ja asukkaiden hyvinvointia. Muutosprosessi yhteistyönä hyödyntää kriittistä realismia monimutkaisissa järjestelmissä sekä osallistavaa toimintatutkimusta monitieteellisessä oppivassa organisaatiossa. Tämä lisenssiaattityö löysi konkreettiset prososiaaliset tavoitteet katalysaattoriksi kestävää sosiaaliseen muutokseen ja suosittelee niitä kehitysyhteistyöhön. Muutosprosessit, jotka tässä työssä kehitettiin, ovat palveluiden kehitysprosessi sekä teknologian adaptointiprosessi, jotka mahdollistivat uusien aurinkojärjestelmiin perustuvien palveluiden kehityksen: Turvallinen ja Terveellinen Valaistus, Puhdas Vesi, ja Tihkukastelu Ruokamarkkinoita Varten. Tämä työ käyttää näitä palveluita rakennuspalikoina MOYO konseptin luomiseen ja löysi MOYOn ketteräksi voimaannuttamaan ei ainoastaan kyläläisiä, mutta myös yhteistyökumppaneita. Tämä konsepti voi toimia muutosmoottorina elinkelpoisen liiketoimintaympäristön luomiseen kestävien uusien palveluiden ympärille sekä lupaavien ruokamarkkinoiden hyödyntämiseen Afrikassa, kuten esimerkiksi luomutuotteiden viennissä. Tämä MOYO konsepti on skaalautuva ja se voi toimia vipuna laajentumiseen maatalousliiketoimintaan kuten mehutehtaaseen. Tämä tulevaisuuden pohjainen tehdas on suositeltavaa integroida jätteiden kaasuttamisella ja näin tuottaa lämpöä ja sähköä sekä samalla hoitaa isompien kyläyhteisöjen ja kylän ympärillä olevien kaupunkien jäteongelmat — kunnallinen jätteenkäsittely, sekä maatalous- ja metsätähteet.
Description
Supervisor
Halonen, Liisa
Thesis advisor
Bhusal, Pramod
Tähkämö, Leena
Keywords
Africa, agricultural, behavior, business, clean, creation, collaborative, community, customer, export, flourishing, organic food, healthy, irrigation, learning, lighting, livelihood, markets, need, organization, prosocial, service, socio-technical, solar, sustainable, system, viable, villager, water, wellbeing, Afrikka, maatalous, käyttäytyminen, liiketoiminta, puhdas, luominen, yhteistyö, yhteisö, asiakas, vienti, kukoistava, luomu ruoka, terveys, kastelu, oppiminen, valaistus, toimeentulo, markkinat, tarve, organisaatio, prososiaalinen, palvelu, sosiotekninen, aurinko, ympäristöystävällinen, järjestelmä, elinvoimainen, kyläläinen, vesi, hyvinvointi
Other note
Citation