Automatic identification of paper reels

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorVehviläinen, Antti
dc.contributor.advisorKoskinen, Pekka
dc.contributor.authorTuomainen, Jaakko
dc.contributor.departmentTuotantotalouden osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorTanskanen, Kari
dc.date.accessioned2020-12-04T16:18:18Z
dc.date.available2020-12-04T16:18:18Z
dc.date.issued2003
dc.description.abstractPaper companies are developing their outbound logistics operations towards item level supply chain management. This development requires item level identification of paper reels. Radio frequency identification and belt bar code are recognised as the most promising technology solutions. This thesis investigates paper reel identification, with an aim to find out how the paper industry could benefit from using automatic identification technologies in its supply chain. The literary part examines the areas of paper industry, supply chain management and technologies for automatic identification. Thereafter, the current state of reel identification is researched in a case study, which compares the identification and handling processes of three Finnish and three Swedish paper mills, and three harbours. The study also analyses the current way of using label information, and calculates the costs and benefits of automatic identification. It was found that radio frequency identification (RFID) is not yet mature for use in paper reel identification in a complete supply chain. However, the technology may provide solutions for mill and customer operations. Hence, it is recommended to continue testing with RFID technology. There is potential to improve paper reel identification and handling processes in Finland. Thus, it is recommended to proceed with the implementation of belt bar code technology. This recommendation is supported by calculations, which point out that investing in automatic identification technology and taking item level identification into use bring economical benefits for the supply chain parties.en
dc.description.abstractYksittäisten tuotteiden seuraaminen toimitusketjussa on paperiyhtiöille yhä tärkeämpää. Tällöin myös yksittäisten paperirullien tunnistamista on välttämätöntä. Lupaavimpina tekniikoina paperirullien tunnistamisessa pidetään radiotaajuuteen perustuvaa tunnistamista (RFID) ja viivakoodia. Tässä tutkimuksessa käsitellään paperirullien tunnistamista. Tavoitteena on selvittää, mitä hyötyä paperiyhtiöille olisi automaattisen tunnistustekniikan käytöstä. Kirjallisuustutkimuksen avulla perehdytään paperiteollisuuden, toimitusketjun hallinnan ja automaattisten tunnistustekniikoiden osa-alueisiin. Tämän jälkeen tehtävässä tapaustutkimuksessa tarkastellaan kolmen suomalaisen ja kolmen ruotsalaisen paperitehtaan sekä kolmen sataman osalta paperirullien tunnistamiseen ja käsittelyyn liittyviä prosesseja. Työssä analysoidaan myös rullaetikettien tietosisältöä sekä lasketaan tunnistustekniikoihin liittyviä kustannuksia ja hyötyjä. Työn tulokset osoittavat, että radiotaajuuteen perustuva tunnistaminen (RFID) ei vielä tällä hetkellä ole toimiva ratkaisu otettavaksi käyttöön koko toimitusketjussa. RFID-tekniikka voi kuitenkin osoittautua toimivaksi ratkaisuksi sekä paperitehtaan että asiakkaan sisäisissä toiminnoissa. Tämän vuoksi on suositeltavaa, että paperiyhtiöt jatkavat RFID-tekniikan testaamista etenkin näissä kohteissa. Paperirullien tunnistus- ja käsittelyprosesseissa havaittiin olevan kehittämisen varaa etenkin Suomessa. Työssä suositellaankin vyöviivakooditekniikan ottamista käyttöön myös Suomessa tuotetuissa paperirullissa. Tätä suositusta tukevat investointilaskelmat, jotka osoittavat automaattisten tunnistustekniikoiden käyttöönoton ja yksikkötason tunnistamisen tuovan toimitusketjun osapuolille myös selviä taloudellisia hyötyjä.fi
dc.format.extent96+
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/91326
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120450161
dc.language.isoenen
dc.programme.majorTeollisuustalousfi
dc.programme.mcodeTU-22fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordsupply chainen
dc.subject.keywordtoimitusketjufi
dc.subject.keyworditem level identificationen
dc.subject.keywordyksikkötason tunnistaminenfi
dc.subject.keywordautomatic identificationen
dc.subject.keywordautomaattinen tunnistaminenfi
dc.subject.keywordpaper reelen
dc.subject.keywordpaperirullafi
dc.subject.keywordRFIDen
dc.subject.keywordRFIDfi
dc.subject.keywordbar codeen
dc.subject.keywordviivakoodifi
dc.subject.keywordbelt bar codeen
dc.subject.keywordvyöviivakoodifi
dc.titleAutomatic identification of paper reelsen
dc.titlePaperirullien automaattinen tunnistaminenfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_02245
local.aalto.idinssi21249
local.aalto.openaccessno
Files