Comparative Assessment of a Collaborative ModelOps Platform

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-06-12
Department
Major/Subject
Security and Cloud Computing
Mcode
SCI3084
Degree programme
Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences
Language
en
Pages
65
Series
Abstract
Many software platforms are dedicated to making computer model creation more straightforward and accessible to wider user groups. Enabling collaboration between different types of users and accessing the models in a continuous fashion, however, has remained a challenge. ModelOps-term has been coined to resemble the existing DevOps and MLOps terms but to be more specific as regards integrating modelling and operations. This Thesis presents a generic model and language-agnostic ModelOps platform called Modelling Factory. A comparative assessment of the platform is performed in comparison with the chosen state-of-the-art proprietary and open source solutions. In addition, some important functionalities of the platform are demonstrated in two use cases.

Monet ohjelmistoalustat on ensisijaisesti tarkoitettu tietokonemallien luomisen helpottamiseksi ja niiden tuomiseksi laajemmille käyttäjäryhmille. Eri käyttäjäryhmien välinen yhteistyö ja mallien jatkuva saatavilla olo on kuitenkin edelleen pysyvä haaste. Olemassa olevia termejä DevOps ja MLOps mukaillen käyttöön on otettu uusi termi ModelOps kuvaamaan mallinnuksen ja ohjelmistokehityksen operatiivisen toiminnan välistä suhdetta. Tämä diplomityö esittelee geneerisen malli- ja kieliagnostisen ModelOps alustan nimeltään Modelling Factory. Alustaa arvioidaan vertaillen sitä erilaisiin uusimpiin sekä suljetun että avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin. Lisäksi alustan tärkeimpiä ominaisuuksia esitellään kahden käyttötapauksen kautta.
Description
Supervisor
Salo, Ahti
Thesis advisor
Majaniemi, Sami
Villberg, Antti
Keywords
ModelOps, modelling factory, computer modelling and simulation, digital platforms
Other note
Citation