Conceptual design of teaching device for the mechatronics learning environment

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorKostamo, Jari
dc.contributor.authorKuronen, Mikko
dc.contributor.departmentKoneenrakennustekniikan laitosfi
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Engineeringen
dc.contributor.supervisorJuhanko, Jari
dc.date.accessioned2020-12-23T13:00:44Z
dc.date.available2020-12-23T13:00:44Z
dc.date.issued2010
dc.description.abstractMechatronics is a field that combines several disciplines taught at the Aalto university school of science and technology. Most of the faculties organize teaching within their own courses and arrange exercises related to the courses. In this case, the exchange of information between different disciplines and the combination of courses syllabus into a functional aggregate are often neglected. Interdisciplinary knowledge and information integration requires special focus in the field of mechatronics, but in the past multidisciplinary information integration has been possible essentially through project courses. Since Helsinki University of Technology transferred to a two-cycle degree structure in 1.8.2005, like other Finnish universities, it has been possible to study mechatronics as a minor at other departments. Differences in students' background of knowledge and their access to the educational programs have varied, which has led to problems in designing mechatronics education agenda. To solve some of the problems related to information exchange between different disciplines, it has been decided to establish a learning environment for mechatronics. To set up a learning environment a literature survey has been done, including an evaluation of suitable teaching pedagogies in mechatronics, teaching equipment and mechatronics colleges. In order to take into use the learning environment, teaching equipment and software for teaching to achieve educational objectives, appropriate hardware and software have been selected in conjunction with the staff of the Department of Engineering Design and Production. A teaching unit concept has also been designed and built to demonstrate the selected teaching approach and to achieve selected educational objectivesen
dc.description.abstractMekatroniikka on ala, joka yhdistää Aalto-yliopiston teknillisellä korkeakoululla opetettavia useita eri tieteen aloja. Useimmat tiedekunnat järjestävät opetettavista asioista omat kurssinsa sekä kursseihin mahdollisesti liittyvät harjoitukset. Tällöin eri alojen välinen tiedon vaihtuvuus ja kursseilla opetettujen asioiden liittyminen osaksi toimivaa laitekokonaisuutta jää vähemmälle huomiolle. Monialainen osaaminen ja tietojen yhdistäminen korostuu erityisesti mekatroniikan alalla, mutta aikaisemmin monialaisen tiedon yhdistämiseen on ollut mahdollisuus lähinnä projektikursseilla. Teknillisen korkeakoulun siirryttyä muiden suomalaisten yliopistojen tapaan kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen 1.8.2005, tuli myös muilla osastoilla mahdolliseksi opiskella mekatroniikan sivuaine. Opiskelijoiden osaamistausta on vaihdellut ja heidän käytössään olevat opetusohjelmat ovat olleet erilaisia, mikä on johtanut haasteisiin mekatroniikan opetuksessa käsiteltävien asioiden ja käytössä olevien opetusohjelmien osaamisen kanssa. Tämän ongelman ratkaisemiseksi on päätetty perustaa mekatroniikan oppimisympäristö. Oppimisympäristön perustamiseksi on tehty kirjallisuusselvitystä, jossa on tutustuttu mekatroniikan opetukseen soveltuviin pedagogiikkoihin, opetuslaitteisiin ja mekatroniikkaa opettaviin oppilaitoksiin. Oppimisympäristön opetuslaitteiden ja ohjelmistojen opetuskäyttöön ottamiseksi on yhdessä koneenrakennustekniikan osaston henkilökunnan kanssa valittu sopivat laitteet ja ohjelmistot valittujen opetustavoitteiden saavuttamiseksi. Opetusta varten on lisäksi suunniteltu ja rakennettu erillinen opetuslaitekonsepti, joilla valittujen opetustavoitteiden saavuttaminen on mahdollista.fi
dc.format.extent113
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/98793
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020122357620
dc.language.isofien
dc.programme.majorKoneensuunnitteluoppifi
dc.programme.mcodeKon-41fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordmechatronicsen
dc.subject.keywordmekatroniikkafi
dc.subject.keywordlearning environmenten
dc.subject.keywordoppimisympäristöfi
dc.titleConceptual design of teaching device for the mechatronics learning environmenten
dc.titleMekatroniikan oppimisympäristön opetuslaitteen konseptisuunnittelufi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_13132
local.aalto.idinssi41161
local.aalto.openaccessno
Files