Hiljaiset päällysteet Suomessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2002
Major/Subject
Tietekniikka
Mcode
Yhd-10
Degree programme
Language
fi
Pages
139
Series
Description
Supervisor
Ehrola, Esko
Thesis advisor
Reihe, Mats
Keywords
noise reducing asphalt, hiljainen päällyste, noise, melu, wearing, kuluminen
Other note
Citation