Hoitojen muodostuminen ja niiden tehtävä- ja vaatimusanalyysit eräässä puku- ja päällysvaatetehtaassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1963
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
189 s. + liitt. 49
Series
Description
Supervisor
Oksala, Ohto
Keywords
Other note
Citation