On konstruoitava 40 hv., imukaasulla käyvä kuorma-automoottori. Generaattorin ja moottorin välillä pitää olla kompressori, joka suurentaa moottorin täytöksen siten että kaasullakin saadaan sama teho kuin vensiinillä.

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1926
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
80
Series
Description
Supervisor
Kyrklund, Harald
Keywords
Other note
Citation