Growth Opportunities for Finnish Building Contractors in the Baltic Countries

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorJuhokas, Marko
dc.contributor.authorKantola, Minna
dc.contributor.departmentRakennus- ja ympäristötekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorKiiras, Juhani
dc.date.accessioned2020-12-05T10:29:57Z
dc.date.available2020-12-05T10:29:57Z
dc.date.issued2007
dc.description.abstractDiplomityön tavoitteena on edesauttaa suomalaisia talonrakennusyrityksiä hyödyntämään houkuttavia kilpailukenttiä ja kasvustrategioita kannattavasti toimitila- ja asuntorakentamisen markkinoilla Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Tässä talonrakennusyrityksen ydinliiketoiminnaksi rajattiin (1) toimitilojen projektinjohtourakointi- ja kehitysliiketoiminta sekä (2) asuntokehitys. Nykytilat ja ennusteet talonrakennusmarkkinoilta Virossa, Latviassa ja Liettuassa koottiin aluksi kirjoituspöytätutkimuksilla, pääosaksi Internetin välityksellä. Markkinatilanteen ja menestystekijöiden ymmärrystä toimitilojen projektinjohtourakointi- ja kehitysliiketoiminnassa syvennettiin haastattelemalla Baltian alueella toimivia SRV:n nykyisiä ja mahdollisia uusia asiakkaita. Vastaavasti tietämystä asuntokehityksen mahdollisuuksista Tallinnassa, Riikassa sekä jossain määrin koko Virossa ja Latviassa lisättiin asiantuntijahaastatteluilla Tallinnassa ja Riikassa. Teoreettisena kontribuutiona ovat kaksi kasvustrategiakonseptia, jotka suunniteltiin liiketoimintakirjallisuuden ja edelleen valikoitujen teoreettisten lähtökohtien perusteella. Kasvustrategiakonseptit edesauttavat liiketoiminnan johtamista menestyksellisesti kehityssyklin kolmessa suhdannevaiheessa: kasvavilla, kypsillä ja laskevilla asunto- ja muilla tilamarkkinoilla. Kasvustrategiakonsepteja sovellettiin Viron, Latvian, ja Liettuan toimitila- ja asuntomarkkinoille perustuen haastateltavien käsityksiin ja ennusteisiin markkinakehityksestä lähivuosina. Konseptien ohjeita testattiin myös kahdessa SRV:n toteuttamassa projektissa. Ohjeita noudattamalla SRV olisi todennäköisesti menestynyt vielä paremmin kuin projekteissa oli käynyt. Eri tilojen projektinjohtourakointi- ja kehitysliiketoiminnassa menestystekijöitä ovat (1) houkuttavien tonttien hankinta, (2) yhteistyö viranomaisten kanssa, (3) pätevä aliurakoitsija- ja alihankkijaverkosto, (4) paikallisosaamisen hankinta ja (5) pätevien avainhenkilöiden varmistaminen. Asuntokehityksen menestystekijät kuten asumismuodot, suunnitteluratkaisut, laatu ja asunnonostajapalvelut riippuvat merkittävästi asuntokehityshankkeiden sijaintitekijöistä. Eräs yhteinen menestystekijä kehityshankkeissa on portinvartijasuhteiden hallinta. Houkuttavimmat liiketoiminnan kasvumahdollisuudet suomalaisille tilatoteuttajille löytyvät mm. tuotanto- ja varastotilojen projektinjohtourakoinnista Tallinnan ja Narvan ympäristössä. Houkuttavimpana asuntokehityskohteena suositellaan mm. rivitalohanke-kehitystä pariskunnille ja perheille Petersalan alueella Riikassa.fi
dc.format.extent197
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/94432
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120553266
dc.language.isoenen
dc.programme.majorRakentamistalousfi
dc.programme.mcodeRak-63fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordBaltic countriesen
dc.subject.keywordasuntokehitysfi
dc.subject.keywordbuilding marketen
dc.subject.keywordBaltian maatfi
dc.subject.keywordgrowth strategyen
dc.subject.keywordkasvustrategiafi
dc.subject.keywordconstruction management (CM) contractingen
dc.subject.keywordkiinteistökehitysfi
dc.subject.keywordreal estateen
dc.subject.keywordprojektinjohtourakointifi
dc.subject.keywordresidential developmenten
dc.subject.keywordtalonrakennusmarkkinatfi
dc.titleGrowth Opportunities for Finnish Building Contractors in the Baltic Countriesen
dc.titleKasvumahdollisuuksia Baltian talonrakennusmarkkinoilla toimiville suomalaisille rakennusyrityksillefi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_19668
local.aalto.idinssi33395
local.aalto.openaccessno
Files