Server level energy management in data centers

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorHaapalainen, Jarkko
dc.contributor.authorSärkkä, Saki
dc.contributor.departmentTietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosfi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorManner, Jukka
dc.date.accessioned2020-12-05T14:33:02Z
dc.date.available2020-12-05T14:33:02Z
dc.date.issued2009
dc.description.abstractTämän diplomityön tarkoitus oli selvittää, miten järjestelmätason energianhallintatyökalua voidaan hyödyntää datakeskuksen toiminnoissa ja minkälaista lisäarvoa se voi tuoda suurelle IT-organisaatiolle. Työn tutkimusosassa tutustuttiin suuren palveluntarjoajan datakeskuksiin ja niiden energiatehokkuuteen. Ympäristöön asennettiin laitetoimittaja IBM:n tarjoama energiahallintatyökalu, jolla mitattiin korttipalvelinjärjestelmien energia- ja lämpötilatietoja kahden kuukauden ajalta. Mittaustulosten perusteella voidaan todeta, että energiahallintatyökalulla saadaan monipuolista tietoa järjestelmätason sähkönkulutuksesta ja lämpötila-arvoista. Tätä tietoa voidaan hyödyntää useissa organisaation liiketoimintaan liittyvissä prosesseissa, kuten asiakkaitten laskutuksessa ja sähkökapasiteetin mitoittamisessa. Tieto järjestelmien todellisesta sähkönkulutuksesta kannustaa myös suosimaan energiatehokkaampia laitteita. Lisäksi työkalulla voidaan saavuttaa lisäarvoa järjestelmien luotettavuuden parantamisessa.fi
dc.format.extentvi + 98
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/96543
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120555377
dc.language.isofien
dc.programme.majorTietoverkkotekniikkafi
dc.programme.mcodeS-38fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keyworddata centeren
dc.subject.keyworddatakeskusfi
dc.subject.keywordserver systemsen
dc.subject.keywordpalvelinlaitteistofi
dc.subject.keywordenergy efficiencyen
dc.subject.keywordenergiatehokkuusfi
dc.subject.keywordenergy managementen
dc.subject.keywordenergianhallintafi
dc.subject.keywordblade serveren
dc.subject.keywordkorttipalvelinfi
dc.titleServer level energy management in data centersen
dc.titleDatakeskuksen palvelinlaitteiston energianhallintafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_13867
local.aalto.idinssi37698
local.aalto.openaccessno
Files