Server level energy management in data centers

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 98
Series
Abstract
Tämän diplomityön tarkoitus oli selvittää, miten järjestelmätason energianhallintatyökalua voidaan hyödyntää datakeskuksen toiminnoissa ja minkälaista lisäarvoa se voi tuoda suurelle IT-organisaatiolle. Työn tutkimusosassa tutustuttiin suuren palveluntarjoajan datakeskuksiin ja niiden energiatehokkuuteen. Ympäristöön asennettiin laitetoimittaja IBM:n tarjoama energiahallintatyökalu, jolla mitattiin korttipalvelinjärjestelmien energia- ja lämpötilatietoja kahden kuukauden ajalta. Mittaustulosten perusteella voidaan todeta, että energiahallintatyökalulla saadaan monipuolista tietoa järjestelmätason sähkönkulutuksesta ja lämpötila-arvoista. Tätä tietoa voidaan hyödyntää useissa organisaation liiketoimintaan liittyvissä prosesseissa, kuten asiakkaitten laskutuksessa ja sähkökapasiteetin mitoittamisessa. Tieto järjestelmien todellisesta sähkönkulutuksesta kannustaa myös suosimaan energiatehokkaampia laitteita. Lisäksi työkalulla voidaan saavuttaa lisäarvoa järjestelmien luotettavuuden parantamisessa.
Description
Supervisor
Manner, Jukka
Thesis advisor
Haapalainen, Jarkko
Keywords
data center, datakeskus, server systems, palvelinlaitteisto, energy efficiency, energiatehokkuus, energy management, energianhallinta, blade server, korttipalvelin
Other note
Citation