Refraktometrin kokoonpanon ja valmistettavuuden kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014
Department
Major/Subject
Koneensuunnittelu
Mcode
K3001
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
86 + 8
Series
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Wahlman, Sami
Keywords
refraktometri, DFA, DFM, DFMA, massaräätälöinti, modulaarisuus, tuotearkkitehtuuri, koneistaminen, kitkahitsaaminen, laserhitsaaminen, refractometer, DFA, DFM, DFMA, mass customization, modularity, product architecture, machining, friction welding, laser welding
Other note
Citation