Murskaus- ja jauhatusoperaatioiden ominaisenergian kulutus ja siihen vaikuttavat tekijät (kirjallisuustutkimus)

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1984
Major/Subject
Energiatalous ja voimalaitosoppi
Mcode
03.59
Degree programme
Language
fi
Pages
vii + 94 + liitt. (+12)
Series
Description
Supervisor
Jahkola, Antero
Thesis advisor
Kontro, Jarmo
Keywords
Other note
Citation