Eräiden eri aikoina rakennettujen rakennusten kustannusvertailu rakennuskustannusindeksiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1964
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
138 s. + liitt. 20
Series
Description
Supervisor
Kelopuu, Beato
Keywords
Other note
Citation