ICT-laitetilan jatkuvuussuunnittelu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-05-05
Department
Major/Subject
Sähköjärjestelmät
Mcode
S3015
Degree programme
EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka
Language
fi
Pages
55+10
Series
Abstract
Tietoverkkopohjaisia palveluita tarjoavien yritysten ICT-laitetiloissa tuotettavien palveluiden käyttövarmuus on merkittävässä asemassa yhteiskunnan keskeisten toimintojen kannalta. Tietoverkkopalveluita tuottavien yritysten on käyttövarmuuden ja keskeytymättömän toiminnan turvaamiseksi laadittava jatkuvuussuunnitelma, joka on yrityskohtainen, strateginen suunnitelma jossa määritellään toimintojen ja palveluiden käyttövarmuustaso. Taloteknisten järjestelmien häiriötilanteiden toimintaohjeita käsittelevä toipumissuunnitelma on yksi tärkeä osa jatkuvuussuunnitelman kokonaisuutta. Tiedetään, että ICT-laitteiden toimintaympäristön mahdollistavien erilaisten taloteknisten järjestelmien (LVIJSA) häiriötilanteisiin ja niiden seurauksiin ei ole varauduttu kaiken kattavasti. Jatkuvuussuunnitelma on valitettavan usein laadittu kertaluontoisena projektina yritystä koskevien vaatimuksien ja velvoitteiden täyttämiseksi, sen sijaan että jatkuvuussuunnittelu olisi sisäistetty osaksi yrityksen jokapäiväistä toimintaa. Tämä on osittain seurausta siitä, että jatkuvuussuunnittelu on suureksi osaksi vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa, lainsäädännön velvoittaessa vain tiettyjä toimijoita, kuten pankkeja ja muita rahoitustoimialan yrityksiä. Käytännössä tämä voi tarkoittaa sitä, että ennalta arvaamaton häiriötilanne ICTlaitetilassa voi pahimmillaan johtaa koko laitetilan tuotannon alas ajamiseen häiriön selvittämisen ja korjaamisen ajaksi. Yritysten tulisikin sisäistää jatkuvuussuunnittelun tarkoitus, joka on toimintojen ja palveluiden jatkuvuuden takaaminen normaalioloissa, normaaliolojen häiriötilanteissa sekä poikkeustilanteissa, mikäli yritys on tähän velvoitettu. Jatkuvuussuunnitelma tulee laatia yrityksen johdon linjauksien mukaisesti joustavina ja soveltamiskelpoisina sen sijaan, että suunnitelma laadittaisiin liian monimutkaisena, jolloin sen käytettävyys heikkenee. Jatkuvuussuunnitelma tulee suunnitella vaikutusten perusteella, eikä suinkaan kaikkien mahdollisten uhkien mukaan, sillä muuten se on hyödytön tositilanteessa. On huomioitava, ettei mikään suunnitelma toimi ilman suunnitelman sisällön koulutusta asianosaisille henkilöille. Onkin todettu, että henkilöstö on yrityksen jatkuvuuden kannalta tärkein, yksittäinen tekijä.

The reliability of the most important society related networking services have a major role in ensuring vital operations in community. These networking services are often produced in so called data centers which are managed by ICT -companies. To ensure reliable and uninterrupted networking service, these ICT -companies have to establish well-documented business continuity planning which includes reliability definitions for functions and services. One important part of the continuity plan is disaster recovery plan which is a guideline how to act e.g. when HVAC -system related fault occur. It has been noticed that there are insufficient preparations made for handling possible HVAC -systems related faults and impacts related to those faults. The continuity plan is too often made as a separate project just to fulfill the demands of the company’s own responsibilities. Instead the continuity planning should be based on and implemented for company’s daily activities. Inadequate planning is partially resulting from the fact that continuity planning is mainly optional as a legal point of view except some specific companies as banks and other financial companies. In practise the lack of adequate planning could at worst result a situation where unpredictable HVAC -system related fault could force the whole data center networking services to be halted until the fault is analysed and repaired. Companies should adapt themselves to the basic idea and principles of continuity planning. The main idea of continuity planning is to ensure the reliability of the services in different circumstances depending on company’s strategy. The continuity plan should be done in co-operation with the management resulting a flexible and adjustable plan which serves effectively in real situations. Too complicated plan is just one more useless piece of paper. In general the continuity plan should be made to cope with real situations and their impacts instead of preparing it to handle every possible threat. Otherwise the planning can lead to an overwhelming task not possible to accomplish. Many researches state that no plan will be successful if the employees are not aware of its existence and trained beforehand to utilize it. Therefore it has been noticed that the employees of the company are the single most important factor in properly managed business continuity.
Description
Supervisor
Halonen, Liisa
Thesis advisor
Isopahkala, Petri
Keywords
ICT-data center, reliability, continuity planning, employees, ICT-laitetila, käyttövarmuus, jatkuvuussuunnitelma, henkilöstö
Other note
Citation