Institutional Challenge of Developing Transboundary Water Resources

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorVaris, Olli
dc.contributor.authorIlomäki, Jukka
dc.contributor.departmentRakennus- ja ympäristötekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorVakkilainen, Pertti
dc.date.accessioned2020-12-03T23:54:10Z
dc.date.available2020-12-03T23:54:10Z
dc.date.issued1999
dc.description.abstractTämä tutkimus on tehty Teknillisessä korkeakoulussa syyslukukaudella 1999. Se muodostaa osan Globaalit muutokset ja vesivarat tutkimusprojektia, joka on Suomen Akatemian, Maa- ja metsätalousministeriön ja Teknillisen korkeakoulun rahoittama. Koko tutkimusprojekti tutkii väestönkasvua, kaupungistumista, ruoantuotantoa ja niiden yhteyttä veteen, ja yhteyttä kaikkien näiden välillä. Tutkimusprojektilla on viisi kohdealuetta: Niilin valuma-alue, Länsi-Afrikka, Etelä-Aasia, Kaakkois-Aasia ja Kiina. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella instituutioiden kohtaamia haasteita niiden työskennellessä kansainvälisten vesivarojen parissa kohdealueilla. Instituutioina työssä tarkastellaan kansainvälistä lakia ja erityisiä maiden välisiä sopimuksia ja komissioita, jotka yrittävät ratkaista ongelmia kansainvälisten vesivarojen kehittämisessä. "Mekong River Commission" voi toimia esimerkkinä tämän tyyppisistä komissioista. Kansainvälisinä vesivaroina tutkimuksessa tarkastellaan vesiä, jotka sijaitsevat kahden tai useamman itsenäisen maan alueella. Käytännössä tutkimuksessa käsitellään useita kansainvälisiä jokia - Niiliä, Nigeria, Voltaa, Senegalia, Gambiaa, Mekongia, Salweenia, Industa. Gangesta, Brahmaputraa ja joitain Kiinan jokia - ja yhtä järveä, Lake Chadia. Kohdealueilla ei ole merkittäviä kansainvälisiä pohjavesivaroja, joiden hyödyntämisestä maat kiistelisivät. Aluksi tutkimus esittelee Yhdistyneitten Kansakuntien (1997) "Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses" ("Yleissopimus") mahdollisena lakina, joka voisi vaikuttaa kansainvälisiin vesivaroihin ja niiden kehittämiseen. On kuitenkin hyvin epätodennäköistä, että tämä yleissopimus tulee voimaan. Joka tapauksessa se tulisi toimimaan vain "kehikkona", jonka pohjalta kahden- ja useamman maan välisiä sopimuksia voitaisiin tulevaisuudessa tehdä. Nämä sopimukset ovat tällä hetkellä tärkeimpiä "työkaluja" kansainvälisiä vesivaroja koskevien kiistojen ratkaisemisessa ja sellaisina ne tulevat säilymään. Yleissopimuksen tutkimisen jälkeen työ tarkastelee kriittisimpiä kansainvälisiä vesivaroja kohdealueilla, niistä solmittuja sopimuksia ja vettä hyödyntävien maiden välillä toimivia komissioita. Työ tutkii myös kohdealueiden vesivaroihin liittyviä suurimpia ongelmia menneisyydessä, vuonna 1999 ja tulevaisuudessa. Kohdealueita ollaan myös pyritty vertailemaan keskenään ja havainnollistamaan, ettei kohdealueita voida pitää yhtenä "kehitysmaiden" ryhmänä.fi
dc.format.extent120
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/87578
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120446416
dc.language.isoenen
dc.programme.majorVesitalous ja vesirakennusfi
dc.programme.mcodeYhd-12fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordwaterfi
dc.subject.keywordinternationalfi
dc.subject.keywordtransboundaryfi
dc.subject.keywordlawfi
dc.subject.keywordtreatyfi
dc.subject.keywordcommissionfi
dc.subject.keywordAfricafi
dc.subject.keywordAsiafi
dc.subject.keywordvesifi
dc.subject.keywordkansainvälinenfi
dc.subject.keywordlakifi
dc.subject.keywordsopimusfi
dc.subject.keywordkomissiofi
dc.subject.keywordAfrikkafi
dc.subject.keywordAasiafi
dc.titleInstitutional Challenge of Developing Transboundary Water Resourcesen
dc.titleInstitutionaalinen haaste kansainvälisten vesivarojen kehittämisessäfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_91132
local.aalto.idinssi15058
local.aalto.openaccessno
Files