Processing identity information in federated single sign-on system

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
T-106
Degree programme
Language
en
Pages
53
Series
Abstract
Työssä selvitetään ja toteutetaan federoidussa kertakirjautumisjärjestelmässä tarpeelliset identiteettitiedon käsittelymekanismit. Identiteetin federoinnilla tarkoitetaan identiteettitiedon välittämistä toimialuerajojen yli. Toimialue on itsenäinen järjestelmä, jossa identiteettiin liittyvillä tiedoilla on hyvin määritelty merkitys. Federaatio perustuu toimijoiden välisiin sopimuksiin identiteettitiedon merkityksestä. Työssä tunnistetaan identiteetin federointiin liittyvien toimijoiden tarpeet ja kuvataan tärkeimmät käyttötapaukset, joiden pohjalta identiteettitiedon käsittelymekanismit suunnitellaan. Työn perustana on Ubilogin-kertakirjautumisjärjestelmä, jota laajennetaan työssä tunnistettujen tarpeiden mukaisesti.
Description
Supervisor
Malmi, Lauri
Thesis advisor
Sederholm, Charles
Keywords
SSO, kertakirjautuminen, identity, identiteetti, federation, federointi
Other note
Citation