Teollisuusmineraalien käyttö Suomessa tarkasteltuna eräiden teollisuuden toimialojen perusteella

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1983
Major/Subject
Taloudellinen geologia
Mcode
6.33
Degree programme
Language
fi
Pages
42
Series
Description
Supervisor
Niini, Heikki
Keywords
Other note
Citation