Viestintätutkimuksen lähestymistapoja ja niiden hyöty kansainvälisen mainonnan suunnittelussa - Esimerkkinä nuorille kuluttajille suunnatut televisiomainokset

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Markkinointi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Markkinointi, Mainonta, Kansainvälinen, Media, Viestintä, Tutkimus, Kuluttajakäyttäytyminen, Nuoret, Televisio
Other note
Citation