Sähköasennusten suunnittelun ja toteutuksen tietokoneavusteinen kehitys

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1987
Major/Subject
Sähkölaitos- ja valaistustekniikka
Mcode
1.18
Degree programme
Language
fi
Pages
101
Series
Description
Supervisor
Halonen, Liisa
Keywords
sähkösuunnittelu, sähköurakointi, atk, CAD, mikrotietokoneet, suunnitteluintegraatio, tiedonsiirto, laitteistot
Other note
Citation