Yrityksen kannattavuuden mittaaminen perinteellisen taseanalyysin ja kassavirta-analyysin tunnusluvuilla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1972
Major/Subject
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Kannattavuus, Taseet, Tunnusluvut
Other note
Citation