Service provider considerations for offering presence services with SIP

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
x + 75
Series
Abstract
Siirtyminen IP-pohjaiseen kommunikointiin on luonut uusia vuorovaikutusmahdollisuuksia. Ihmiset käyttävät useita kommunikointivälineitä ja on vaikea tietää etukäteen, millä välineellä ja menetelmällä vastaanottajaan saisi parhaiten yhteyttä tiettyyn aikaan. Tavoitettavuusongelmat kuluttavat aikaa ja aiheuttavat turhautumista. Varsinainen ongelma muodostuu siitä, että kommunikoinnin aloittajan pitää valita yhteydenottotapa, vaikka vastaanottaja tietäisi parhaiten, miten ja milloin häneen saa yhteyttä. Läsnäolopalvelun avulla käyttäjä voi julkaista tavoitettavuustietoaan. Toiset käyttäjät voivat tilata tämän tiedon ja vastaanottaa reaaliaikaisia päivityksiä kontaktihenkilön tilasta ja toivotusta yhteydenottotavasta. Tällä tavoin vastaanottajan tavoitettavuus on tiedossa ennen kommunikointiyritystä. Läsnäolotietoa välitetään Session Initiation Protocol:n (SIP) avulla. Lisäksi käyttäjä voi käyttää samaa SIP-tunnusta useammassa laitteessa. Diplomityön päätavoitteena oli löytää keino SIP-läsnäolopalvelun toteuttamiseksi Internet-palveluntarjoajalle. Ongelmana läsnäolopalvelun toteuttamisessa on vähäinen ohjelmistotuki. Työn alussa tutkimme SIP-tekniikkaa ja läsnäolopalveluja kirjallisuudesta. Seuraavaksi etsimme ja analysoimme SIP-ympäristöön sopivia asiakas- ja palvelinohjelmistoja sekä kuvasimme toteutettavan palvelun. Lopuksi rakensimme SIP-läsnäolopalveluympäristön ohjelmisto- ja laitevaatimusten mukaisesti ja testasimme palvelua käyttötilanteiden avulla. Tutkimuksen tuloksena voimme todeta, että palvelinohjelmistot OpenSER ja OpenXCAP pystyvät tarjoamaan SIP-läsnäoloympäristön. Asiakasohjelmistopuolella löytyi ainoastaan kaksi Windows-ohjelmaa, jotka tukevat sekä läsnäoloa että XML Configuration Access Protocol:aa (XCAP). Onnistuimme toteuttamaan peruspalvelun näiden komponenttien avulla, mutta tulevaisuudessa on vielä tilaa kehitykselle erityisesti asiakasohjelmistojen puolella sekä skaalautuvuuden ja turvallisuuden saralla.
Description
Supervisor
Ott, Jörg
Thesis advisor
Lahti, Vesa
Keywords
Session Initiation Protocol, läsnäolopalvelu, presence, XML Configuration Access Protocol
Other note
Citation