Test Process Improvement in a Software Organization

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
T-106
Degree programme
Language
en
Pages
(10) + 63 s. + liitt. 7
Series
Abstract
Testiprosessi on osa ohjelmistoprosessia. Sen tehtävänä on tuottaa palveluja ohjelmistoprosessille, kuten ottaa vastaan testituote ja palauttaa se testattuna. Mitä parempi testiprosessi on, sitä paremmin ja tarkemmin se määrittelee testituotteen laadun. Pienessä ohjelmisto-organisaatiossa tuotteen laatu on suoraan verrannollinen sitä kehittävien henkilöiden taitoihin. Kun organisaatio kasvaa, syntyy hajontaa myös kehittäjien kykyihin. Jotta tuottavuutta voitaisiin parantaa samassa mittasuhteessa kun resursseja lisätään, tarvitaan määritellyt prosessit toiminnan ohjaamiseksi. Tämä diplomityö käy läpi eri testiprosessin parantamiseen ja kehittämiseen tarkoitettuja metodeja, ja lisäksi soveltaa yhtä näistä metodeista testiprosessin parantamiseen määritellyssä ympäristössä.
Description
Supervisor
Saikkonen, Heikki
Thesis advisor
Kuhlberg, Miika
Keywords
test process, testiprosessi, improvement model, kehitysmalli
Other note
Citation