Interference in satellite navigation systems

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2004
Major/Subject
Signaalinkäsittelytekniikka
Mcode
S-88
Degree programme
Language
en
Pages
113
Series
Abstract
Satelliittipaikannusjärjestelmät mahdollistavat luotettavan paikka-, nopeus- ja aikatiedon saamisen missä päin maailmaa tahansa. Nopeasti kehittynyt vastaanotinteknologia on avannut tietä yhä lisääntyvälle määrälle paikannussovelluksia. Logistiikka- ja vapaa-ajan palvelusovellusten lisäksi satelliittipaikannusta käytetään yhä enenevässä määrin myös turvallisuuteen liittyvissä siviilisovelluksissa, kuten ilmailussa ja pelastustoimessa, sekä sotilasjärjestelmissä. Satelliittipaikannusjärjestelmien pienitehoiset signaalit tekevät niistä haavoittuvia radiohäirinnälle. Tästä syystä on tärkeä ymmärtää mahdollisten häiriösignaalien vaikutukset ja uhka paikannussovelluksille. Tässä diplomityössä käsitellään interferenssin vaikutusta satelliittipaikannusjärjestelmissä. Pääpaino on eri signaalimallien ja niiden vaikutusten tutkimisella yksinkertaisessa vastaanottimessa. Laajalti käytettyjen interferenssimallien ja niiden vaikutusten lisäksi työssä käsitellään joitakin vähemmän tunnettuja interferenssimalleja. Työssä keskitytään häiriösignaalien korrelaatio-ominaisuuksiin, mutta myös niiden mahdollisia vaikutuksia vastaanottimen eri lohkoihin käsitellään. Esimerkeissä on käytetty eri tyyppisiä paikannussignaaleja. Myös eri häiriöskenaarioiden kompleksisuutta on arvioitu. Työssä esitellään myös menetelmiä häirinnän vaimentamiseen ja analysoidaan niiden kykyä suojautua erityyppisiltä häiriöiltä. Lopuksi arvioidaan haitallisten häiriösignaalien vaikutusta yksinkertaiseen perusvastaanottimeen tietokonesimulaatioin.
Description
Supervisor
Koivunen, Visa
Thesis advisor
Koivunen, Visa
Keywords
satellite navigation, satelliittipaikannus, GPS, GPS, Galileo, Galileo, jamming, häirintä, interference, anti-jamming
Other note
Citation