Käyttö-, suorite- ja kassaperusteisten tilinpäätöstunnuslukujen yhteensovittaminen : Aihepiirin tilannekatsaus ja empiirinen analyysi tilinpäätösaineistolla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Author
Viljaranta, Juha
Date
1983
Department
HKKK. Lask. Pro gradu
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
102
Series
Description
Keywords
TILINPÄÄTÖS, MENO-TULO-KIRJANPITO, KASSAVIRTA
Other note
Citation