Applying experience curves to Finnish bioenergy production

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Energiatalous ja voimalaitostekniikka
Mcode
Ene-59
Degree programme
Language
fi
Pages
77
Series
Abstract
Uusiutuvien energiamuotojen tutkimus ja niiden käytön laajentaminen vaatii uusia kehityskeinoja. Tämän diplomityön tarkoitus on tutkia kokemuskäyriä, joita 2000-luvun vaihteesta lähtien on käytetty myös energiateknisessä tutkimuksessa. Kokemuskäyrien tarkoituksena on mallintaa kokemuksen kertymistä teollisuuden prosesseissa ja oppimisen tapahtumista prosessien kehittyessä. Energiatekniikan kokemuskäyrän tarkoituksena on antaa energiapolitiikan tutkijalle keinoja mallintaa energiatekniikoiden aiempien toimien vaikutuksia energiateknologioiden menestymismahdollisuuksiin. Kokemuskäyrien avulla voidaan myös mallintaa tulevaisuuden näkymiä tietyillä lähtöarvoilla. Tämä diplomityö keskittyy kokemuskäyrän malliin ja sen hyödyntämiseen Suomen bioenergian mallintamisessa. Tarkoituksena on kertoa kokemuskäyrän hyödyntämisestä ja kuinka se toimii. Työssä selvitetään myös kokemuskäyrän sovelluskohteita ja kuinka sitä voidaan soveltaa energiantuotannon poliittisen päätöksenteon tukivälineenä. Diplomityössä tutkittaan kokemuskäyrää kirjallisuuden ja tieteellisten julkaisujen avulla. Lisäksi käydään läpi uusiutuvien energialähteiden tulevaisuuden näkymiä sekä Euroopan Unionin alueella että Suomessa ja biopolttoainekattiloiden teoriaa. Diplomityön käytännön osuudessa kokeiltiin biopolttoainekattiloiden hintojen soveltamista kokemuskäyrän perusmalliin. Tulosten perusteella nähdään kokemuskäyrän soveltuvan paremmin pidemmän aikavälin mallintamiseen, koska liian lyhyillä mallinnusajoilla talouden ja kattiloiden komponenttien hintavaihtelut vaikuttavat liian paljon kokemuskäyrän tuloksiin. Tutkimuksen perusteella kokemuskäyrät soveltuvat moniin käyttökohteisiin ja ne voivat parhaimmillaan olla loistavia poliittisen päätöksenteon apukeinoja.
Description
Supervisor
Pirilä, Pekka
Thesis advisor
Pirilä, Pekka
Keywords
bioenergy, bioenergia, boilers, kattilat, experience curve, kokemuskäyrä
Other note
Citation