Planting Seeds of Belonging After Forced Migration - A participatory approach to the Indigenous Venezuelan refugee community's experiences of living environment as part of integration in Cantá, Brazil

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorAdalgeirsdóttir, Kristjana
dc.contributor.advisorMuhonen, Matleena
dc.contributor.authorPitkänen, Meeri
dc.contributor.departmentarkfi
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorHollmén, Saija
dc.date.accessioned2023-11-26T22:58:19Z
dc.date.available2023-11-26T22:58:19Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractThis thesis addresses the loss and absence of a sense of belonging caused by forced migration in the context of urban planning. The purpose of the thesis is to examine to what extent living environments can support integration after forced migration. The aim is to define environmental factors that promote integration and sense of belonging, and could be addressed when planning urban surroundings. The thesis analyzes how integration is present in the living environments, what factors are perceived to enhance the sense of belonging, and how social sustainability could be taken into account more holistically in urban development. A participatory approach is applied in this thesis to study the experience of displacement and settlement in a new area. The participatory research was conducted in the state of Roraima, northern Brazil, where there is an active humanitarian operation due to the crises in neighboring Venezuela. Since the crisis began in 2015, hundreds of thousands of people are estimated to have arrived in the state, either staying in the refugee shelters or in spontaneous settlements outside them, waiting to be relocated elsewhere in Brazil or with the intention of remaining in the region. Through participatory research, the thesis explores the integration process of an Indigenous Venezuelan refugee community in the municipality of Cantá, Roraima. In addition to the findings from the field, the thesis is based on a literature review on the human relationship with the environment, the experience of place, and the formation of attachment to place. The first part of the thesis analyzes the physical and mental connections between the integration process and the urban environment and its planning. The second part discusses the experiences of the community and reviews them in relation to the literature on environmental psychology. Based on the previous parts, the third part of the thesis illustrates a participatory planning scenario that aims to support the integration of the community in Cantá by leveraging on local knowledge to increase social capital and community resilience. Based on the literature review and the findings from the field, five themes are identified to support integration into the living environment: sense of agency, social encounters, inclusiveness, security, and cultural continuity. The thesis argues that living environments can support integration to the extent that it allows residents to engage - not only in planning but also in active contribution to city life. Integration takes place where opportunities are created. Other conclusions include tackling refugee-related prejudices by leveraging local capacities and supporting local networks to establish social cohesion. And considering the integration of refugees as an opportunity for local development that contributes to the quality of life of all residents of the region. Developing living environments to empower local residents by increasing social encounters and inclusiveness will improve the security of the area and strengthen its capacity to adapt to changing circumstances in the future, and thereby enhance the holistic sustainability of the region.en
dc.description.abstractTämä diplomityö käsittelee pakkomuuton aiheuttamaa yhteenkuuluvuuden tunteen menetystä ja sen puutetta kaupunkisuunnittelun kontekstissa. Työn tarkoituksena on tutkia, missä määrin elinympäristöt voivat tukea kotoutumista pakkomuuton jälkeen. Tavoitteena on määritellä elinympäristöjen suunnittelussa huomioitavia ympäristötekijöitä, jotka tukevat kotoutumista ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Työssä analysoidaan, miten kotoutuminen näkyy elinympäristöissä, minkä tekijöiden koetaan edistävän yhteenkuuluvuuden tunnetta ja miten sosiaalinen kestävyys voitaisiin ottaa kokonaisvaltaisemmin huomioon kaupunkisuunnittelussa. Diplomityössä sovelletaan osallistavaa lähestymistapaa tutkittaessa kokemuksia pakkomuutosta ja asettumista uudelle alueelle. Osallistava tutkimus toteutettiin Roraiman osavaltiossa Pohjois-Brasiliassa, jossa on käynnissä humanitaarinen operaatio naapurimaa Venezuelan kriisin vuoksi. On arvioitu, että kriisin alkamisen jälkeen vuonna 2015 osavaltioon on saapunut satojatuhansia ihmisiä, jotka ovat asettuneet joko pakolaisleireille tai niiden ulkopuolelle spontaaneihin asumuksiin odottamaan siirtoa muualle Brasiliaan tai aikomuksenaan asettua asumaan osavaltioon. Työssä tarkastellaan osallistavan tutkimuksen keinoin venezuelalaiseen alkuperäisväestöön kuuluvan pakolaisyhteisön kotoutumisprosessia Cantán kunnassa, Roraimassa. Kenttätutkimuksen tuloksien lisäksi diplomityö pohjautuu kirjallisuuskatsaukseen, joka käsittelee ihmisen suhdetta ympäristöön, paikkakokemusta ja kiintymyksen muodostumista paikkaan. Työn ensimmäisessä osassa analysoidaan kotoutumisprosessin fyysisiä ja psyykkisiä sidoksia kaupunkiympäristöön ja sen suunnitteluun. Toisessa osassa käsitellään pakolaisyhteisön kokemuksia ja tarkastellaan niitä suhteessa ympäristöpsykologiseen kirjallisuuteen. Näiden perusteella työn kolmannessa osassa kuvataan osallistava suunnitteluskenaario, jonka tavoitteena on tukea yhteisön kotoutumista Cantáan hyödyntämällä paikallista tietämystä sosiaalisen pääoman ja yhteisön resilienssin kasvattamiseksi. Kirjallisuuskatsauksen ja kentältä saatujen tulosten perusteella työssä on tunnistettu viisi teemaa, jotka tukevat kotoutumista uuteen elinympäristöön: toimijuus, sosiaaliset kohtaamiset, inklusiivisuus, turvallisuus ja kulttuurinen jatkuvuus. Diplomityössä esitetään, että elinympäristö voi tukea kotoutumista siinä määrin kuin se antaa asukkaille mahdollisuuden osallistua - ei vain alueen suunnitteluun vaan myös toimimaan aktiivisina tekijöinä osana kaupunkielämää. Kotoutuminen tapahtuu siellä, missä sille luodaan mahdollisuus. Työn johtopäätöksenä myös pakolaisiin liittyviä ennakkoluuloja tulee torjua hyödyntämällä paikallisia sosiaalisia verkostoja ja kapasiteettia osana kotoutumisprosessia. On edellytettävä niin hallinnollisella kuin myös ruohonjuuritasolla, että pakolaisten kotouttamiseen tulee suhtautua mahdollisuutena alueelliselle kehitykselle, joka yhtäaikaisesti edistää kaikkien alueen asukkaiden elämänlaatua. Kun kehitetään elinympäristöjä siten, että ne tukevat kaikkien asukkaiden mahdollisuuksia sosiaalisiin kohtaamisiin ja inklusiivisuuteen, parannetaan alueen turvallisuutta ja vahvistetaan sen kykyä sopeutua tulevaisuuden muuttuviin olosuhteisiin. Näin edistetään alueen kokonaisvaltaista kestävyyttä.fi
dc.format.extent148
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/124577
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-202311276923
dc.language.isoenen
dc.programmema-arkfi
dc.subject.keywordintegrationen
dc.subject.keywordbelongingen
dc.subject.keywordparticipatory researchen
dc.subject.keywordhuman-centered designen
dc.subject.keywordsocial sustainabilityen
dc.subject.keywordcommunity resilienceen
dc.subject.keywordlocal knowledgeen
dc.titlePlanting Seeds of Belonging After Forced Migration - A participatory approach to the Indigenous Venezuelan refugee community's experiences of living environment as part of integration in Cantá, Brazilen
dc.titleKuuluvuuden siemeten kylvö pakkomuuton jälkeen - Osallistava lähestymistapa venezuelalaisen alkuperäisväestöön kuuluvan pakolaisyhteisön kokemuksista elinympäristöstä osana kotoutumista Cantássa, Brasiliassafi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotMaisterin opinnäytefi
local.aalto.electroniconlyyes
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
master_Pitkänen_Meeri_2023.pdf
Size:
49.99 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
ARTS_2023_pitkanen_meeri.png
Size:
5.2 MB
Format:
Portable Network Graphics