Correlation between fuel consumption and maintenance costs in post delivery

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2000
Major/Subject
Auto- ja työkonetekniikka
Mcode
Kon-16
Degree programme
Language
fi
Pages
73
Series
Abstract
Jakeluliikenne poikkeaa huomattavasti tavanomaisesta auton käytöstä. Siinä huoltokustannukset ja polttoaineenkulutus ovat huomattavan suuria, johon kuljettajan ajotyylillä on oma vaikutuksensa. Tutkimus toteutettiin tarkastelemalla jakelukäytössä olevan henkilö- ja pakettiautokaluston huoltohistoriatietoja ja käyttötietoja 2 vuoden ajalta. Käyttötiedot sisälsivät tiedot ajetusta matkasta ja käytetystä polttoaineesta sekä selvityksenajoreitistä. Tutkimuskalustona oli PT-Autopalveluiden jakelukalustoa, joka on Suomen Postin postinjakelu ajossa. Oleellinen osa tutkimusta oli autojen valinta ja niiden tietojen oikeellisuuden tarkistaminen. Tutkimuksen 121 autoa valittiin noin 250 auton joukosta ja autot ovat neljää eri mallia. Autot kuuluvat eri jakeluautoryhmiin ja niistä muodostui 7 samanlaisia autoja sisältävään tarkastelujoukkoa. Autojen huoltotiedoista määriteltiin erilaisia kulueriä. Kulut jaettiin huoltokuluihin, johon kuuluvat korjauskulut ja rengaskulut ja lisäksi kolarikuluihin. Kuluerien yhteyksiä polttoaineenkulutukseen tutkittiin sekä kokonaisuudessa käytetyn polttoaineen että keskikulutuksen suhteen. Tarkastelussa kulut esitettiin polttoainemäärän funktiona, jolloin nähtiin onko niiden välillä riippuvuutta. Riippuvuuden tarkempi määrittely tapahtui regressioanalyysin avulla, jolloin yhteyden välille saatiin sitä kuvaava käyrä. Tutkimuksen tulokseksi saatiin, että polttoaineen kokonaiskulutuksella on yhteyksiä huolto- ja rengaskuluihin. Polttoaineen keskikulutuksella ei ole yhteyttä huoltokuluihin, mutta rengaskuluihin on. Polttoaineenkulutuksen ja kolarikulujen väliltä ei löytynyt mitään yhteyksiä. Yhteyksien käyttäytyminen vaihtelee paljon autoittain, eikä yleispätevää suhdelukua polttoaineenkulutuksen ja eri kulujen väille voida antaa.
Description
Supervisor
Juhala, Matti
Thesis advisor
Sainio, Panu
Keywords
maintenance costs, huoltokustannukset, fuel consumption, polttoaineenkulutus, post delivery, jakeluliikenne
Other note
Citation