Tien kantavassa kerroksessa käytettävän kiviaineksen laadun vaikutuksesta kitkakulmaan

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1969
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
51 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Hyyppä, Jussi
Keywords
Other note
Citation