Panimon sivuvirrat ja jätteet; Case: Eräiden sivuvirtojen käsittely ja hyväksikäyttö panimossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1995
Major/Subject
Biokemia
Mcode
Kem-30
Degree programme
Language
fi
Pages
vii + 92 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Nordström, Katrina
Thesis advisor
Home, Silja
Haikara, Auli
Keywords
Other note
Citation