Planering och montering av kyltornanläggning samt därav föranledd ombyggnad av ångrörnät jämte instrumentering vid tekniska högskolans ångkraftlaboratorium

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1958
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
sv
Pages
2 osaa ( 65, 11 s. )
Series
Description
Supervisor
Sahlberg, P-H.
Keywords
Other note
Citation