Asumista avaruusajan muovitalossa - Huoltoasemarakennuksen käyttötarkoituksen muutos

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2020
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
144
Series
Abstract
Matti Suurosen suunnittelema huoltoasemarakennus Casa Finlandia CF-100 Lempäälässä aiotaan siirtää Vantaalle, ja rakennus muunnetaan perheen asuinkäyttöön. Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia lujitemuovista valmistetun huoltoasemarakennuksen soveltuvuutta uudelleenkäytettäväksi perheen asuinrakennuksena. Ensimmäisessä osassa diplomityö taustoittaa 1960-luvun henkeä ja arkkitehtuuriliikkeitä. Työ tutkii muovista valmistettujen rakennusten historiaa Suomessa ja maailmalla, ja pohtii syitä muoviaikakauden loppumiselle. Työ tutkii Matti Suurosen suunnitteluperiaatteiden yhteyttä 1960-luvun arkkitehtuurin suuntauksiin. Työ kartoittaa olemassa olevien CF-100/200 -muovihuoltoasemien nykytilaa. Tutkimusmenetelminä työssä on käytetty haastatteluja, alkuperäisaineistoja, kirjalähteitä ja internetaineistoja. Diplomityön toinen osa analysoi huoltoasemarakennuksen arkkitehtonisia arvoja ja historiallisen rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen haasteita. Työ tuo esiin kiertotalouden periaatteet ja mahdollisuudet toteuttaa niitä käytännön tasolla projektissa. Diplomityö tutkii kriittisesti tonttianalyysin avulla rakennuksen soveltuvuutta kulttuurihistoriallisesti merkittävälle Helsingin pitäjän kirkonkylän alueelle. Työ avaa suunnitteluprosessin kulkua ja keskeisimpiä suunnittelun haasteita. Kolmannessa osassa diplomityö esittelee analyysin pohjalta luodun suunnitelman Casa Finlandian sijoittamisesta tontille ja muuttamisesta asuntokäyttöön. Suunnitelma pyrkii huomioimaan tilaajan tarpeet samalla kunnioittaen rakennuksen arkkitehtonisia arvoja ja parantaen rakennuksen energiatehokkuutta. Diplomityössä esitellään alustavat pääpiirustukset, jotka toimivat pohjana rakennuslupaa haettaessa. Lopuksi työssä pohditaan projektin tulevaisuutta ja reflektoidaan suunnitelman onnistumisia ja epäonnistumisia.

Gas station building “Casa Finlandia CF-100” designed by Matti Suuronen, will be transferred to Vantaa and will be transformed into a single-family dwelling unit. This thesis work studies these all-plastic gas station buildings and their suitability for transforming into a single-family dwelling unit. In the first part, this thesis work provides a historical context of 1960’s way of living and space-inspired architectural trends of the time period. Thesis investigates the history of all-plastic buildings and ponders the reasons behind the end of all-plastic building era. Thesis dives into the history of these gas station buildings and investigates their current state. Various research methods of the thesis include interviews, original archives of Suuronen, bibliography and various internet sources. In the second part, thesis evaluates historical and architectural values of Suuronen’s all-plastic gas stations and analyses the problems of functional transformation of historically valuable buildings. Thesis also sheds light into the principles of circular economy and and shows how this project takes these principles into account. Thesis takes a critical look at the suitability of an important cultural and historic site, Helsingin pitäjän kirkonkylä, as a new site for this sci-fi associated plastic building. In the third part, new building plan for the site is proposed. Proposal considers the needs of the client, tries to protect the architectural values of the original building and simultaneously makes the building more energy efficient. The master drawings of the proposal are presented in the thesis, including plot plan, floor plans, sections, facades, detail drawings and visualizations. Finally, thesis looks at the future of this building and reflects on the successes and failures of the design project.
Description
Supervisor
Sanaksenaho, Pirjo
Thesis advisor
Vikström, Sami
Keywords
muovi, huoltoasema, Matti Suuronen, Casa Finlandia, CF-100, käyttötarkoituksen muutos
Other note
Citation