Painovärin rakenteen analysointi ja vaikutus painetun paperin tahraavuuteen ja siistautuvuuteen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1994
Major/Subject
Graafinen tekniikka
Mcode
Aut-75
Degree programme
Language
fi
Pages
174 s. + liitt. 50
Series
Description
Supervisor
Oittinen, Pirkko
Keywords
Other note
Citation