Quality monitoring and visualisation platform for road construction

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorKajanen, Juha
dc.contributor.authorRepo, Juha
dc.contributor.departmentTietotekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorSimula, Olli
dc.date.accessioned2020-12-04T14:59:27Z
dc.date.available2020-12-04T14:59:27Z
dc.date.issued2002
dc.description.abstractTien asfalttipäällysteen rakentaminen on vaativa prosessi, jonka onnistuminen vaikuttaa suoraan päällysteen käyttöikään. Valmistusviat eivät välttämättä näy päällepäin. Laadusta pyritään varmistumaan raaka-aineiden ja asfalttimassan tutkimuksilla sekä valmiin pinnan testeillä. Uusi anturi- ja tietotekniikka tekee mahdolliseksi seurata myös asfaltin levittämisen ja tiivistämisen prosesseja, jotka ovat kriittisiä tekijöitä päällysteen onnistumisessa. Näin asfalttikerroksen laadusta saadaan kattavampi kuva ja edullisemmin kuin pelkillä testeillä. Työssä on suunniteltu ja toteutettu tietojärjestelmä tienrakentamisen laadunvarmistuksen tarpeisiin. Järjestelmä on alusta, johon voidaan liittää kulloinkin tarvittavia analyysimoduleita. Ratkaisu kuvataan yleisellä tasolla, sekä esitellään sen tuottamia karttoja ja laadunvarmistusraportteja. Tämä työ on osa kansainvälistä Osyris-projektia, jossa pyritään kehittämään sähköinen infrastruktuuri tietyömaan tiedon mittaamiseen, keräämiseen, säilyttämiseen ja tulkitsemiseen. Työ on tehty espoolaisessa Tekla Oyj:ssä.fi
dc.format.extent(7) + 53 s. + liitt. 5
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/89831
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120448666
dc.language.isoenen
dc.programme.majorInformaatiotekniikkafi
dc.programme.mcodeTik-115fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordroad constructionen
dc.subject.keywordtienrakentaminenfi
dc.subject.keywordpavementen
dc.subject.keywordasfalttipäällystefi
dc.subject.keywordquality assuranceen
dc.subject.keywordlaaduntarkkailufi
dc.subject.keywordvisualisationen
dc.subject.keywordvisualisointifi
dc.titleQuality monitoring and visualisation platform for road constructionen
dc.titleLaadun tarkkailu- ja visualisointialusta tienrakentamiseenfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_01785
local.aalto.idinssi18635
local.aalto.openaccessno
Files