Quality monitoring and visualisation platform for road construction

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2002
Major/Subject
Informaatiotekniikka
Mcode
Tik-115
Degree programme
Language
en
Pages
(7) + 53 s. + liitt. 5
Series
Abstract
Tien asfalttipäällysteen rakentaminen on vaativa prosessi, jonka onnistuminen vaikuttaa suoraan päällysteen käyttöikään. Valmistusviat eivät välttämättä näy päällepäin. Laadusta pyritään varmistumaan raaka-aineiden ja asfalttimassan tutkimuksilla sekä valmiin pinnan testeillä. Uusi anturi- ja tietotekniikka tekee mahdolliseksi seurata myös asfaltin levittämisen ja tiivistämisen prosesseja, jotka ovat kriittisiä tekijöitä päällysteen onnistumisessa. Näin asfalttikerroksen laadusta saadaan kattavampi kuva ja edullisemmin kuin pelkillä testeillä. Työssä on suunniteltu ja toteutettu tietojärjestelmä tienrakentamisen laadunvarmistuksen tarpeisiin. Järjestelmä on alusta, johon voidaan liittää kulloinkin tarvittavia analyysimoduleita. Ratkaisu kuvataan yleisellä tasolla, sekä esitellään sen tuottamia karttoja ja laadunvarmistusraportteja. Tämä työ on osa kansainvälistä Osyris-projektia, jossa pyritään kehittämään sähköinen infrastruktuuri tietyömaan tiedon mittaamiseen, keräämiseen, säilyttämiseen ja tulkitsemiseen. Työ on tehty espoolaisessa Tekla Oyj:ssä.
Description
Supervisor
Simula, Olli
Thesis advisor
Kajanen, Juha
Keywords
road construction, tienrakentaminen, pavement, asfalttipäällyste, quality assurance, laaduntarkkailu, visualisation, visualisointi
Other note
Citation