Analysis of machining centers from the foreman's point of view

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorMikkola, Tomi
dc.contributor.authorElonen, Tatu
dc.contributor.departmentKoneenrakennustekniikan laitosfi
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Engineeringen
dc.contributor.supervisorEkman, Kalevi
dc.date.accessioned2020-12-28T10:32:42Z
dc.date.available2020-12-28T10:32:42Z
dc.date.issued2012
dc.description.abstractThis study analyses the operation of four machining centers. Information about the operations is collected by using the data collected by software "Camline" and by the bookings of finished work during a ten week period. Additional information was gathered by concluding interviews with the machine operators. Based on this information, an overview of the current situation is presented. Problematic points are studied in more detailed level from the foreman's point of view. The study tries to identify the reasons behind the problems and addresses the effect of these problems on reaching the set goals. These problems are about choosing the right pieces to manufacture regarding to assembly's needs, wellbeing of the workers and reaching the set goals. The study uses the theory of goal setting and the theory of pay for penetrance as the theoretical point of view. Using these theories and the concrete findings of the study, concrete suggestions on how to solve the identified problems are formed. The suggestions are presented as the results of the study. Presented suggestions are about technical improvements in booking the finished work, forming and using goals in supervision by the foreman and on how pay for penetrance could be used as a motivator for reaching the set goals.en
dc.description.abstractTutkimuksessa analysoidaan Planmeca Oy:n koneistuskeskusten toimintaa. Aiheeseen on tutustuttu keräämällä tietoa koneiden toiminnasta camline ohjelmiston sekä koneistajien tekemien työkuittausten avulla. Tämän lisäksi vallitsevaa tilannetta on kartoitettu työntekijöiden kanssa käytyjen keskustelujen kautta. Työssä esitellään toteutuneita käyntitunteja sekä muita toiminnan analysointiin käytettyjä mittareita. Kerätyn aineiston pohjalta peilataan toteutunutta suoritetta asetettuihin tavoitteisiin. Tutkimus esittelee aineiston keräyksen aikaisen tilanteen työnjohdollisesta näkökulmasta. Tämän pohjalta esitetään suurimmat ongelmakohdat ja analysoidaan niitä tarkemmin. Havaittuja ongelmia ovat esimerkiksi toimitusvarmuus, tehokkuus sekä henkilöstön jaksaminen. Ongelmia aiheuttavat toiminnot sekä toimintamallit käsitellään työnjohdon näkökulmasta. Käsiteltyjä kokonaisuuksia ovat tavoitteen asettaminen, tiimityö sekä tulospalkkaus tavoitteiden saavuttamista tukevana keinona. Työssä esitellään tarkemmin tutkimuksen pohjana toimivista teorioista tarkemmin tavoitteen asettamisen teoria sekä tulospalkkaus. Tutkimuksen tuloksena on muodostettu konkreettisia parannusehdotuksia havaittujen ongelmakohtien parantamiseksi. Parannusehdotukset keskittyvät pääsiallisesti työnjohdollisiin toimiin. Ehdotukset koskevat muun muassa tulospalkkiota sekä töiden valmistumiskuittaamiskäytäntöä. Ratkaisuehdotukset perustuvat esiteltyihin teorioihin sekä tutkimuksen aikana tehtyihin havaintoihin vallitsevista toimintamalleista sekä työtavoista. Myös työn tekemistä helpottavia teknisiä parannuksia esitellään mahdollisina parannuskeinoina.fi
dc.format.extent56
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/100386
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020122859217
dc.language.isofien
dc.programme.majorKoneensuunnitteluoppifi
dc.programme.mcodeKon-41fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordgoal settingen
dc.subject.keywordtavoitteen asettaminenfi
dc.subject.keywordforeman's point of viewen
dc.subject.keywordtulospalkkiofi
dc.subject.keywordpay for performanceen
dc.subject.keywordkoneistuskeskusfi
dc.subject.keywordtyönjohtofi
dc.titleAnalysis of machining centers from the foreman's point of viewen
dc.titleKoneistuskeskusten toiminnan analysointi työnjohdollisesta näkökulmastafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_07746
local.aalto.idinssi45680
local.aalto.openaccessno
Files