Optimising single user performance over High Speed Downlink Packet Access

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorSågfors, Mats
dc.contributor.authorPaananen, Atte
dc.contributor.departmentSähkö- ja tietoliikennetekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorVainikainen, Pertti
dc.date.accessioned2020-12-04T19:15:50Z
dc.date.available2020-12-04T19:15:50Z
dc.date.issued2005
dc.description.abstractHigh Speed Downlink Packet Access (HSDP A) laajentaa kolmannen sukupolven matkapuhelinverkkojen käyttämän WCDMA-ilmarajapintatekniikan toimintaa. Verrattuna pelkkää WCDMA-tekniikkaa käyttävään järjestelmään, HSDPA:n on tarkoitus kasvattaa tiedonsiirtonopeus fyysisellä kerroksella 14 megabittiin sekunnissa ja lyhentää edestakainen viive noin 100 millisekuntiin sekä mahdollistaa solussa 2 -3 kertaa suurempi kapasiteetti tiedonsiirrossa tukiasemalta käyttäjän päätelaitteelle. Tämä diplomityö rajoittuu tarkastelemaan HSDPA:n suorituskykyä yksinkertaisessa verkossa, joka käsittää kolme tukiasemaa sekä yhden päätelaitteen. Optimointi suoritetaan simu1aattoriohjelmalla käyttäen suorituskyvyn mittana keskimääräistä kuljetusprotokollatasolla saavutettua bittinopeutta. Siten saavutetut tulokset kertovat runkoverkon takaa Internetissä sijaitsevalta palvelimelta päätelaitteelle ladatun tiedoston keskimääräisen siirtonopeuden. Suorituskykyä arvioitaessa on oleellista ymmärtää dataa HSDPA:lla siirrettäessä käytettävä protokollarakenne. Tämän työn simuloinnit käsittelevät vain valittuja parametreja protokollapinosta. TCP-, RLC- ja MAC-hs -protokollakerroksien parametrien optimoinnin lisäksi simu1aatioiden avulla tutkitaan, millainen vaikutus suorituskykyyn on tarjotulla uplink-kapasiteetilla, TCP/IP -otsikkokenttien pakkauksella sekä IP-pakettien katoamisella. Lopuksi tarkastellaan laajakaistaisen monitie-etenemisen vaikutusta suorituskykyyn kokeilemalla erilaisia vaihtoehtoja. Mikäli radiolinkin laadun vaikutusta ei oteta huomioon, tärkeimmät suorituskykyyn vaikuttavat tekijät tämän työn perusteella liittyvät TCP- ja RLC-protokolliin sekä uplink-kapasiteettiin. Naiden kolmen tekijän asettamilla ehdoilla saavutettiin tässä työssä TCP-kerroksessa bittinopeus 10,4 Mbit/s. Tämän työn tuloksia voidaan hyödyntää vertailtaessa HSDPA-toteutuksia, jotka käyttävät erilaisia parametreja. Koska tulokset yhden käyttäjän asetelmassa edustavat parasta saavutettavissa olevaa tiedonsiirtonopeutta, voitaisiin tuloksia käyttää myös suorituskyvyn ylärajana yhdelle käyttäjälle useamman käyttäjän tapauksessa.fi
dc.format.extent69 s. + liitt. 10
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/92490
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120451325
dc.language.isoenen
dc.programme.majorRadiotekniikkafi
dc.programme.mcodeS-26fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordHSDPAen
dc.subject.keywordprotokollapinofi
dc.subject.keywordWCDMAen
dc.subject.keywordlaajakaistainen monitie-eteneminenfi
dc.subject.keywordHS-DSCHen
dc.subject.keywordradioverkon simulointifi
dc.subject.keywordprotocol stacken
dc.subject.keywordTCPen
dc.subject.keywordRLCen
dc.subject.keywordwideband multipath propagationen
dc.subject.keywordradio network simulationsen
dc.titleOptimising single user performance over High Speed Downlink Packet Accessen
dc.titleSuorituskyvyn optimointi yhden käyttäjän tapauksessa WCDM:n HSDPA-tekniikassafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_36407
local.aalto.idinssi28278
local.aalto.openaccessno
Files