Optimising single user performance over High Speed Downlink Packet Access

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Radiotekniikka
Mcode
S-26
Degree programme
Language
en
Pages
69 s. + liitt. 10
Series
Abstract
High Speed Downlink Packet Access (HSDP A) laajentaa kolmannen sukupolven matkapuhelinverkkojen käyttämän WCDMA-ilmarajapintatekniikan toimintaa. Verrattuna pelkkää WCDMA-tekniikkaa käyttävään järjestelmään, HSDPA:n on tarkoitus kasvattaa tiedonsiirtonopeus fyysisellä kerroksella 14 megabittiin sekunnissa ja lyhentää edestakainen viive noin 100 millisekuntiin sekä mahdollistaa solussa 2 -3 kertaa suurempi kapasiteetti tiedonsiirrossa tukiasemalta käyttäjän päätelaitteelle. Tämä diplomityö rajoittuu tarkastelemaan HSDPA:n suorituskykyä yksinkertaisessa verkossa, joka käsittää kolme tukiasemaa sekä yhden päätelaitteen. Optimointi suoritetaan simu1aattoriohjelmalla käyttäen suorituskyvyn mittana keskimääräistä kuljetusprotokollatasolla saavutettua bittinopeutta. Siten saavutetut tulokset kertovat runkoverkon takaa Internetissä sijaitsevalta palvelimelta päätelaitteelle ladatun tiedoston keskimääräisen siirtonopeuden. Suorituskykyä arvioitaessa on oleellista ymmärtää dataa HSDPA:lla siirrettäessä käytettävä protokollarakenne. Tämän työn simuloinnit käsittelevät vain valittuja parametreja protokollapinosta. TCP-, RLC- ja MAC-hs -protokollakerroksien parametrien optimoinnin lisäksi simu1aatioiden avulla tutkitaan, millainen vaikutus suorituskykyyn on tarjotulla uplink-kapasiteetilla, TCP/IP -otsikkokenttien pakkauksella sekä IP-pakettien katoamisella. Lopuksi tarkastellaan laajakaistaisen monitie-etenemisen vaikutusta suorituskykyyn kokeilemalla erilaisia vaihtoehtoja. Mikäli radiolinkin laadun vaikutusta ei oteta huomioon, tärkeimmät suorituskykyyn vaikuttavat tekijät tämän työn perusteella liittyvät TCP- ja RLC-protokolliin sekä uplink-kapasiteettiin. Naiden kolmen tekijän asettamilla ehdoilla saavutettiin tässä työssä TCP-kerroksessa bittinopeus 10,4 Mbit/s. Tämän työn tuloksia voidaan hyödyntää vertailtaessa HSDPA-toteutuksia, jotka käyttävät erilaisia parametreja. Koska tulokset yhden käyttäjän asetelmassa edustavat parasta saavutettavissa olevaa tiedonsiirtonopeutta, voitaisiin tuloksia käyttää myös suorituskyvyn ylärajana yhdelle käyttäjälle useamman käyttäjän tapauksessa.
Description
Supervisor
Vainikainen, Pertti
Thesis advisor
Sågfors, Mats
Keywords
HSDPA, protokollapino, WCDMA, laajakaistainen monitie-eteneminen, HS-DSCH, radioverkon simulointi, protocol stack, TCP, RLC, wideband multipath propagation, radio network simulations
Other note
Citation