Tutkimus stabiloidun sellirakenteen ja vakanssitiheyden vaikutuksesta tilakeskeisen kuutiollisen raudan väsymisominaisuuksiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Date
1982
Major/Subject
Metalli- ja materiaalioppi
Mcode
06.45
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Other note
Citation