Measuring Mobile Networks with Smart Phones

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-10-20
Department
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S3022
Degree programme
TLT - Tietoliikennetekniikka
Language
en
Pages
56
Series
Abstract
In Europe there are currently more mobile subscriptions than people and it is commonplace today to access Internet using mobile networks. Many people in rural areas are connected to Internet only via mobile networks. Measured data of mobile networks would help people to choose suitable carriers for their needs and help ISPs to improve their networks. Measuring mobile networks are fairly similar to fixed networks but due to utilizing radio technology additional context is needed to understand the results. This work describes a crowdsourced measurement system for mobile networks on smart phones which records the context of the measurement. The measurement system is compared to and validated against other crowdsourced mobile network measurement applications.

Nykyisin Euroopassa on enemmän matkapuhelinliittymiä kuin ihmisiä ja langattomat laajakaistaliittymät ovat yleisiä. Syrjäseuduilla matkapuhelinverkot on monesti ainoa internetyhteysvaihtoehto. Mitattu tieto matkapuhelinverkoista helpottaisi ihmisiä valitsemaan heille sopivan operaattorin ja toisaalta auttaisi operaattoreita parantamaan verkkojaan. Matkapuhelinverkkojen mittaaminen on monin tavoin samanlaista kuin kiinteiden verkkojen mittaaminen, mutta mittauksen konteksti tulee ottaa huomioon tuloksia tulkitessa. Tämä työ kuvaa älypuhelimille tehdyn joukkoistetun matkapuhelinverkkojen mittausjärjestelmän, joka tallentaa mittauksen kontekstin. Mittausjärjestelmää verrataan muihin joukkoistettuihin matkapuhelinverkkojen mittausohjelmiin ja järjestelmä validoidaan niitä vastaan.
Description
Supervisor
Manner, Jukka
Thesis advisor
Sonntag, Sebastian
Keywords
mobile networks, network measurements, smart phones, netradar, matkapuhelinverkot, verkkomittaukset, älypuhelimet, nettitutka
Other note
Citation