Maataloutemme tavoitteista ja niiden toteuttamisedellytyksistä eri intressipiirien tehostetun yhteistyön valossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1971
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
38 s. + liitt. 3
Series
Description
Supervisor
Wiiala, Arvid|Suomela, Samuli
Keywords
Other note
Citation