Savi rakennuksen sisäpintojen materiaalina

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2023
Department
Major/Subject
Arkkitehtuuri
Mcode
ARTS3001
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
44
Series
Abstract
Tämä kandidaatin opinnäyte käsittelee maaperästä saatavan polttamattoman saviraaka-aineen hyödyntämistä rakennusmateriaalina, ekologisesti kestävänä ja potentiaalisena vaihtoehtona yleisimmille rakennusmateriaaleille ja -menetelmille. Tässä opinnäytteessä keskitytään saven käyttöön ja ominaisuuksiin rakennuksen sisäpinnoissa. Tämä kandidaatintyö käsittelee saven soveltuvuutta lattiamateriaaliksi, seinien ja sisäkattojen rappaukseen sekä maalin raaka-aineeksi. Savessa yhdistyvät erinomaiset tekniset ominaisuudet ja luonnonmukaisuus. Saven kyky sitoa runsaasti vettä itseensä tekee siitä terveellisen ja hengittävän sisäpintojen materiaalin. Savi on hygroskooppinen materiaali eli se sitoo itseensä kosteutta ympäröivästä ilmasta ja se myös luovuttaa sitä takaisin huoneilmaan. Polttamattoman saven hyödyntäminen rakennusten sisäpinnoissa omaa potentiaalin, joka Suomessa on vielä valtaosin hyödyntämättä. Tässä opinnäytteessä ei käsitellä kevytsavirakentamista, massiivisaviseiniä eikä savirakentamista yleisellä tasolla Opinnäytetyön viimeisessä luvussa pohditaan savirakentamiseen liittyviä ongelmia sekä syitä, jotka hidastavat savimateriaalien käytön yleistymistä. Henkilökohtaisen kiinnostuksen ohella tämän kandidaatintyön lähtökohtana on viime aikoina lisääntynyt julkinen keskustelu rakennusmateriaalien alkuperästä, ympäristökuormituksesta ja terveysvaikutuksista. Tutkielmassa käytetty aineisto pohjautuu alan kirjallisuuteen: kotimaisiin ja ulkomaisiin

This bachelor's thesis deals with the utilization of unfired clay raw material from the soil as a building material, ecologically sustainable and a potential alternative to the most common building materials and methods. This thesis focuses on the use and properties of clay in building interiors. This bachelor's thesis deals with the suitability of clay as a flooring material, plastering walls and ceilings, and as a raw material for paint. Clay combines excellent technical properties and naturalness. The ability of clay to bind plenty of water to itself makes it a healthy and breathable material for internal surfaces. Clay is a hygroscopic material, i.e. it binds moisture from the surrounding air and it also releases it back into the room air. The utilisation of unfired clay in the interior surfaces of buildings has potential that is still largely untapped in Finland. This thesis does nottion, solid clay walls or clay construction on a general level deal with light clay construc The final chapter of the thesis discusses the problems related to clay construction and the reasons that slow down the spread of the use of clay materials. In addition to personal interest, the starting point for this bachelor's thesis is the recent increase in public debate on the origin, environmental load and health effects of building materials. The material used in the thesis is based on literature in the field: domestic and foreign scientific studies and interviews with architects familiar with clay construction.
Description
Supervisor
Özer- Kemppainen, Özlem
Thesis advisor
Ruskeepää, Esa
Keywords
savi, savirakentaminen, kestävä rakentaminen, savirappaus, savilevy, savilattia, savimaali, hygroskooppinen
Other note
Citation