Analysing Effects of Malfunctions on the Performance of UMTS Radio Access Network

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
en
Pages
62
Series
Abstract
Tässä diplomityössä tutkitaan UMTS:n radiopääsyverkon suorituskykyä tehokkuustilaston näkökulmasta. Tehokkuustilastoaineistoa analysoimalla on tarkoitus löytää virheiden vaikutus radioverkon kokonaissuorituskykyyn. Työ suoritetaan tutkimalla tehokkuustilastoja, jotka on koottu verkkoelementeistä. Tutkimuksen kohteena oleva verkko on ollut toiminnassa koko tarkkailujakson ajan. Tiedot on kerätty seitsemästä radioverkko-ohjaimesta ja yhteensä yli tuhannesta tukiasemasta. Suorituskykyä mitataan määrittelemällä joukko avainindikaattoreita. Virheiden vaikutus laskettiin selvittämällä virhetilanteet ja niiden aiheuttamat tehokkuushäviöt. Tämän tutkimuksen tärkein havainto on laitteisto- ja ohjelmistovikojen pieni vaikutus verkon kokonaissuorituskykyyn. Vakavammat vaikutukset ovat ihmisen aiheuttamilla vika- ja virhetilanteilla. Kaikkiaan kymmenen vakavaa vikaa huomioitiin laskelmissa. Tämän diplomityön tuloksia voidaan käyttää verkon vianetsinnässä ylimääräisenä ohjeena. Työssä esiin tulleet vakavat viat voivat olla merkittäviä syitä heikolle suorituskyvylle. Suorituskyky voi olla mahdollista palauttaa normaalille tasolle pienimmällä vaivalla korjaamalla viat, joiden vaikutus on suurin.
Description
Supervisor
Häggman, Sven-Gustav
Thesis advisor
Merjamaa, Anna
Keywords
performance management, suorituskyvyn hallinta, UTRAN, radiopääsyverkko, impact analysis, vaikutusanalyysi
Other note
Citation