Gantry crane's modulation and parameterization of design in 3D-environment

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorOja, Hannu
dc.contributor.authorKare, Tuomas
dc.contributor.departmentKoneenrakennustekniikan laitosfi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorKuosmanen, Petri
dc.date.accessioned2020-12-05T14:09:45Z
dc.date.available2020-12-05T14:09:45Z
dc.date.issued2008
dc.description.abstractTämän diplomityön tavoitteena oli tutkia pukkinosturin rakenteen modulointia ja suunnittelun parametrisointia 3D-ympäristössä. Diplomityön alussa tutkittiin erilaisia 3D-mallinnustekniikoita ja pukkinosturin rakennetta. Tämän jälkeen pukkinosturi moduloitiin osamoduuleihin 3D-suunnittelua ajatellen, sekä mallinnettiin yksi osamoduuli Solid Edge -mallinnusohjelmalla parametriseksi 3D-malliksi. Mallin rinnalle luotiin konfiguraattori Excel-taulukosta, jolla voitiin varioida 3D-mallia sallittujen arvojen sisällä. Lopuksi tehtiin vielä osa osamoduulin valmistuspiirustuksista, jotka päivittyivät 3D-mallin mukaan. Diplomityön perusteella voidaan todeta, että pukkinosturin suunnittelu on mahdollista automatisoida Solid Edge-mallinnusohjelmalla. Diplomityön tuloksena syntyi toimiva tapa RTG-nosturin valmistuspiirustusten piirtämisen automatisoinnille 3D-ympäristössä. Työn pohjalta kävi myös selväksi, että 3D-suunnittelulla voidaan saavuttaa taloudellista hyötyä valmistuspiirustusten piirtämisen lisäksi myös muilla nosturiin liittyvillä osa-alueilla, kuten esimerkiksi markkinoinnissa tai tuotekehityksessä.fi
dc.format.extent97
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/96098
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120554932
dc.language.isofien
dc.programme.majorKoneensuunnitteluoppifi
dc.programme.mcodeKon-41fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordproducten
dc.subject.keywordtuotefi
dc.subject.keyword3D-modellingen
dc.subject.keyword3D-mallinnusfi
dc.subject.keyworddesignen
dc.subject.keywordsuunnittelufi
dc.subject.keywordmoduleen
dc.subject.keywordmodulointifi
dc.subject.keywordparameterizationen
dc.subject.keywordparametrisointifi
dc.titleGantry crane's modulation and parameterization of design in 3D-environmenten
dc.titlePukkinosturin modulointi ja suunnittelun parametrisointi 3D-ympäristössäfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_13668
local.aalto.idinssi36714
local.aalto.openaccessno
Files