Lyhyen matkan etäisyysmittarin kojevirheiden määritys Otaniemen 280 metrin testilinjalla ja säteestä mittaavalla taajuusilmaisimella

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1981
Major/Subject
Geodesia
Mcode
08.06
Degree programme
Language
fi
Pages
41+26
Series
Description
Supervisor
Martikainen, Matti
Thesis advisor
Santala, Jaakko
Keywords
Other note
Citation