Jätevedenpuhdistamon jälkiselkeyttimen koneiston suunnittelu ja kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1994
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
fi
Pages
74 + liitt. (+4)
Series
Description
Supervisor
Kleimola, Matti
Thesis advisor
Sirpoma, Reijo
Keywords
Other note
Citation