A Switchable Double-line Phase Shifter and a Metamaterial Balun

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta | Master's thesis
Date
2010
Department
Major/Subject
Radiotekniikka
Mcode
S-26
Degree programme
Language
en
Pages
[7] + 48
Series
Abstract
Tämän työn tavoitteena on tutkia uudentyyppisen laajakaistaisen vaiheensiirtimen säädettävyyttä eri vaiheensiirroille. Lisäksi esitellään samaan tekniikkaan perustuva baluni. Molemmat laitteet suunniteltiin ja simuloitiin käyttäen APLAC-piirisimulointiohjelmaa. Vaiheensiirtimestä valmistettiin lisäksi kolme prototyyppiä mittauksia varten. Molemmat laitteet suunniteltiin toimimaan UMTS-kaistalla, 1.92 - 2.17 GHz, ja vaiheensiirtimen säätöväliksi valittiin 80° - 100°. Säätäminen tapahtuu kytkinten avulla. Vaiheensiirtimen mittaustulokset osoittavat, että tämän työn vaiheensiirrinprototyyppien valmistuksessa käytettyjen kytkinten simulointi osoittautui hankalaksi. Tasalaatuisia komponentteja käyttäen on kuitenkin mahdollista valmistaa saman vaihe-eron tuottavia näytteitä. Balunin simulaatiotulokset näyttävät olevan herkkiä balunin kuorman tyypille. Joillakin kuormilla balunin ulostulon vaihe resonoi voimakkaasti, kun taas toisilla ulostulovaihe on hyvin stabiili laajalla kaistalla. Balunin todellisen käyttökelpoisuuden selvittämiseksi vaaditaan tätä työtä laajempaa tutkimusta.

The goal of this work is to study the possibilities to create a wideband tunable phase shifter by using a new method with two loaded transmission lines to create the phase difference. Also a balun operating with the same principle is presented. Both devices were designed using APLAC circuit simulator and the phase shifter was also realised into three samples. Both devices were designed to operate at UMTS frequency band, i.e. 1.92 - 2.17 GHz and the tunability range of the phase shifter was aimed to be at the range of 80° - 100°. Electronically controlled switched were used to tune the circuit. The measurement results of the phase shifter show that with a few manufacturing iterations with homogeneous components it is possible to achieve precise phase shifts of, for instance, 80°, 90° and 100°. However, it seems that the switches used to manufacture the prototypes were unpredictable and difficult to simulate with available data. According to the simulation results of the balun, it appears that this balun type is very sensitive to the type of the load. With some load types the output phase of the balun resonates in large measure, while with other loads the output phase is very stable in wide frequency ranges. However, further study is required to decide whether this is a usable approach.
Description
Supervisor
Tretyakov, Sergei
Thesis advisor
Lapine, Mikhail
Keywords
phase shifter, power divider, microwave, balun, backward-wave, loaded transmission line, vaiheensiirrin, tehonjakaja, mikroaalto, baluni, paluuaalto, kuormattu siirtojohto
Other note
Citation