Erään 0,6% hiiltä sisältävän teräksen työstön erilliskysymyksiä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1970
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
iv + 77
Series
Description
Supervisor
Huhtamo, O.E.
Keywords
Other note
Citation