Productization of a delivery project of an ERP system - from a one-time-only project to a repeatable service product

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorGranskog, Bodil
dc.contributor.authorHuhtimo, Kimmo
dc.contributor.departmentKonetekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorArtto, Karlos
dc.date.accessioned2020-12-03T23:26:33Z
dc.date.available2020-12-03T23:26:33Z
dc.date.issued1999
dc.description.abstractTutkimus tehtiin kirjallisuus- ja tapaustutkimuksena Lean System -toiminnanohjausjärjestelmää kehittävän, myyvän ja toimittavan Tieto Teollisuus Dialogos-Teamin toiminnan kehittämiseen liittyen. Tutkimusongelmana oli toiminnanohjausjärjestelmän toimitusprojektin onnistumisen kannalta keskeisten tekijöiden tunnistaminen sekä sen selvittäminen, miten näitä ominaisuuksia sisältävä toimitusprojekti voitaisiin tuotteistaa. Tutkimuksessa päädyttiin seuraavien valmisohjelmistotoimituksen onnistumisen kannalta keskeisten tekijöiden nimeämiseen: Projektin hahmottaminen kokonaisuutena, Asiakkaan tukeminen, Systemaattinen ja kuvattu toimintatapa, Riittävä, oikein ajoitettu ja toteutettu koulutus, Johdon näkyvä ja aktiivinen tuki, Tiedot uuteen järjestelmään nopeasti. Keskeinen menestystekijöihin liittyvä johtopäätös oli, että menestystekijöistä jokainen liittyy tavalla tai toisella asiakasyritykseen. Järjestelmä voidaan saada nopeasti ja sujuvasti käyttöön vain, mikäli asiakasyritys onnistuu omissa projektiin liittyvissä tehtävissään. Asiakkaan rooli projektin onnistumisen kannalta korostuu erityisesti valmisohjelmistotoimituksissa, joissa projektin työmäärällinen painopiste on ohjelmointityön vähäisyydestä johtuen siirtynyt räätäliprojekteihin verrattuna kohti asiakasta. Tutkimuksessa päädyttiin valitsemaan toiminnanohjausjärjestelmän toimitusprojektin tuotteistamismenetelmäksi projektin mallintaminen prosessiksi. Tuotteistamiseen soveltuvuuden lisäksi keskeinen tuotteistamismenetelmän valintakriteeri oli se, että valittavan menetelmän oli oltava sopusoinnussa tutkimuksessa esiin tulleiden toiminnanohjausjärjestelmän toimitusprojektin menestystekijöiden kanssa. Valittua menetelmää kokeiltiin mallintamalla joitakin esimerkkiprosesseja. Tehdyt havainnot tukevat prosessiajattelun soveltuvuutta toiminnanohjausjärjestelmän toimitusprojektin tuotteistamismenetelmäksi. Tutkimuksen perusteella vaikuttaa ilmeiseltä, että prosessiajattelu soveltuisi yleisemminkin palvelu- yms. aineettomien tuotteiden tuotteistamismenetelmäksi.fi
dc.format.extent80 s. + liitt.
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/87101
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120445939
dc.language.isofien
dc.programme.majorTeollisuustalousfi
dc.programme.mcodeTU-22fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordproductizationen
dc.subject.keywordtuotteistaminenfi
dc.subject.keywordprocess managementen
dc.subject.keywordprosessijohtaminenfi
dc.subject.keywordproject operationsen
dc.subject.keywordprojektitoimintafi
dc.subject.keywordERP systemsen
dc.subject.keywordtoiminnanohjausjärjestelmätfi
dc.titleProductization of a delivery project of an ERP system - from a one-time-only project to a repeatable service producten
dc.titleToiminnanohjausjärjestelmän toimitusprojektin tuotteistaminen - kertaprojekteista kohti toistettavaa palvelutuotettafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_11198
local.aalto.idinssi14530
local.aalto.openaccessno
Files