Toiminnanohjausjärjestelmä talotekniikkaurakoinnin tukena

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Sähköverkot ja suurjännitetekniikka
Mcode
S-18
Degree programme
Language
fi
Pages
[7] + 48
Series
Abstract
Toiminnanohjausjärjestelmiä on ollut käytössä jo kauan erityisesti suurissa yrityksissä. Tänä päivänä niitä on käytössä myös monissa keskisuurissakin yrityksissä. Amplit Oy on keskisuuri yritys talotekniikka-urakoinnin alalla ja sillä on ollut toiminnanohjausjärjestelmä käytössä jo useita vuosia. Tämän työn tarkoituksena on esitellä kuinka toiminnanohjausjärjestelmää hyödynnetään ja voidaan hyödyntää talotekniikka-urakoinnin alalla toimivan yrityksen tukena. Työssä esitellään aluksi yritystä ja sen käytössä olevaa toiminnanohjausjärjestelmää. Toiminnanohjausjärjestelmän hyödyntäminen riippuu paljon yrityksen toimintatavoista ja toimintaympäristöstä. Projektin toteuttamisen kulku tarjouspyynnöstä valmiiseen kohteeseen on monivaiheinen ja haasteellinen ympäristö usein varsin kankeille toiminnanohjausjärjestelmille. Toiminnanohjausjärjestelmä linkittyy vahvasti kaikkiin toteutuksen eri vaiheisiin, mutta sen tehokas käyttäminen vaatii organisaatiolta halua oppia uutta ja jokaisen ketjun jäsenen panosta. Ilman riittävää koulutusta ja sitoutumista toiminnanohjausjärjestelmä jää vain kalliiksi taloushallinnonohjelmaksi.
Description
Supervisor
Lehtonen, Matti
Thesis advisor
Lehtonen, Matti
Keywords
ERP system, toiminnanohjausjärjestelmä, HVAC contracting, talotekniikka, electrical contracting, talotekniikka-urakointi, sähköurakointi
Other note
Citation