Development of two different immunoassay formats for biomarkers of myocardial infarction

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Elektroniikan valmistustekniikka
Mcode
S-113
Degree programme
Language
en
Pages
(10) + 101
Series
Abstract
Tämä diplomityö käsittelee kahta immunomääritysmenetelmää, jotka on kehitetty Valtion teknillisessä tutkimuskeskuksessa (VTT). Ensimmäinen menetelmä perustuu vasta-ainefragmenttipintaan, joka on yhdistetty pintaplasmoniresonanssi (SPR) -laitteistoon. Toinen menetelmä perustuu järjestettyihin vasta-ainemikrospotteihin (vasta-ainearray) ja fluoresenssisignaalin mittaamiseen. Tämän työn puitteissa molempia menetelmiä kehitetään siten, että ne soveltuvat sydäninfarktimarkkereiden pitoisuuden mittaamiseen. Työn ensimmäisen osan muodostaa kirjallisuustutkielma, jossa keskitytään selvittämään työn taustaa sydänmarkkereihin ja immunomääritykseen liittyen. Ensimmäiseksi esitellään akuuttien sepelvaltimo-oireiden kehittymistä ja taudin etenemistä sekä sydänmarkkerien kliinistä kemiaa. Näin perustellaan tarve herkille pitoisuusmäärityksille. Tarkastelussa painotetaan diplomityötä varten valittua sydäninfarktimarkkeripaneelia, johon kuuluvat proteiinit myoglobiini, kreatiinikinaasi MB, sydänlihaksen troponiini I sekä tulehdusmarkkeri C-reaktiivinen proteiini (CRP). Seuraavaksi käsitellään vasta-aineita, jotka ovat olennaisia immunomäärityksessä, minkä jälkeen käsitellään immunomääritysteknologiaa painottuen menetelmäkehitykseen. Kokeellisessa osassa etsitään ensin sopiva menettely vasta-aine Fab'-fragmenttien valmistamiseksi SPR immunoanturikokeita varten. Seuraavaksi valmistetaan CRP-pitoisuutta mittaavia vasta-ainefragmenttipintoja SPR-mittauksia varten. Seuraavaksi kehitetään vasta-ainemikroarraytä, jolla voi määrittää samanaikaisesti kaikkien neljän sydänmarkkerin pitoisuudet plasmanäytteistä. Lopuksi arvioidaan, miten määritysmenetelmien kehitys onnistui sekä ideoidaan tulevia kokeita.
Description
Supervisor
Kivilahti, Jorma
Thesis advisor
Nevanen, Tarja
Keywords
immunoassay, immunomääritys, cardiac biomarkers, sydäninfarktimarkkeri, surface plasmon resonance (SPR), pintaplasmoniresonanssi (SPR), antibody mikroarray, vasta-ainemikroarray
Other note
Citation